Ekobit-50

Produktem powstającym z recyklingu papy jest granulat  Ekobit-50, stosowany  jako dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych (np. SMA, asfalt porowaty, beton asfaltowy itd.).

 

EKOBIT-50 przeznaczony jest do ulepszania właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy i utrzymania dróg publicznych, wewnętrznych i lotnisk cywilnych.

Stosowany jest jako dodatek zwiększający odporność mieszanek na deformacje trwałe oraz działanie wody i mrozu. Jego zastosowanie pozwala zwiększyć ilość asfaltu całkowitego przy jednoczesnym ograniczeniu dozowania asfaltu oryginalnego, co może pozytywnie wpłynąć na trwałość nawierzchni. Granulat EKOBIT-50 przeznaczony jest do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii "na gorąco" w wytwórniach mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodawania odbywa się bezpośrednio do mieszalnika w procesie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

 

EKOBIT-50 to przede wszystkim duże oszczędności dla producentów asfaltu, redukcja emisji CO2 i efektywne gospodarowanie zasobami!

Zawartość bitumu w papie wynosi 55%, czyli znacznie więcej niż asfaltu z recyklingu tradycyjnie stosowanego jako zamiennik czystego bitumu. Znaczną część bitumu w asfalcie można zastąpić stosując właśnie Ekobit-50. Połowę bitumu zawartego w asfalcie można zastąpić bitumem pochodzącym z recyklingu papy dachowej odpadowej. Recykling materiałów bitumicznych przynosi zatem ogromne korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

Korzyści ekonomiczne

Producenci asfaltu czy mieszanek  mineralno-afaltowych MMA mogą osiągnąć znaczne oszczędności stosując tylko 2-4 %  dodatku Ekobit-50 w swojej produkcji.

Ekologiczna przewaga

Tradycyjnie odpady papy z dachu są składowane lub spalane. My wykorzystujemy je w produkcji konglomeratu bitumicznego co stanowi najbardziej ekonomiczne, przyjazne środowisku i ekologiczne rozwiązanie.


Przewaga społeczna

Dzięki recyklingowi odpadów dachowych możemy zmniejszyć presję na system gospodarki odpadami i pomóc w stworzeniu zrównoważonego społeczeństwa, które koncentruje się na rozwiązaniach kolistych.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub złożyć zamówienie na Ekobit, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu : +48 6144 15793.